Bezpečná železnice

Cyklická údržba trati v úseku Praha Běchovice - Poříčany

Vítězem kategorie Bezpečná železnice je Cyklická údržba trati v úseku Praha Běchovice – Poříčany. Stavba se nachází na trati 1.tranzitního koridoru s traťovou rychlostí až 160 km/hod. Předmětem plnění této zakázky bylo provedení úprav geometrické polohy všech tří traťových kolejí a staničních kolejí ve stanicích Český Brod, Úvaly a Běchovice v celkové délce 78 kilometrů. V uvedených stanicích proběhla i úprava geometrické polohy 67 výhybek na betonových pražcích. Do kolejového lože se doplnilo kamenivo. Z důvodu minimálního dopadu výlukových prací na železniční dopravu byla veškerá činnost prováděna v krátkých nočních výlukách za použití nejmodernějších traťových strojů obou dodavatelů. V Úvalech proběhla i výměna trojkolejného přejezdu s celopryžovou přejezdovou konstrukcí za nový s polymerovou přejezdovou konstrukcí včetně zřízení asfaltobetonové vozovky přilehlé komunikace.

Dodavatel: STRABAG Rail a.s., SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.