Železniční mosty a tunely

Rekonstrukce mostu na trati Plzeň – Žatec

Vítězem kategorie Železniční mosty a tunely je opravený most přes řeku Ohři a její inundaci v Žatci. Stávající mostní konstrukce tvořila omezující překážku pro celou trať z Plzně do Žatce, a to jak z hlediska přechodnosti a prostorové průchodnosti, tak i traťové rychlosti. Cílem stavby byla komplexní rekonstrukce mostu, která tyto problémy odstranila. Původní ocelová konstrukce pocházela z roku 1907, v roce 1976 proběhlo částečné zesílení mostovky a výměna zkorodovaných prvků konstrukce. Na základě výsledku mimořádné prohlídky mostu v roce 2018 byla na mostě snížena traťová rychlost z 50 km/h na 10 km/h. Pro zachování provozuschopnosti a bezpečnosti železničního provozu na trati bylo nezbytné provést rekonstrukci tohoto přemostění. Nový most je jednokolejný o dvou polích s příhradovými hlavními nosníky.

Dodavatel: Společnost SMP – Firesta, Plzeň – Žatec: SMP CZ, a.s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.