Přejít k obsahu

O soutěži

Projekt Železniční stavba roku je unikátní akce moderního formátu, která novým způsobem pohlíží na soutěžení, ocenění a vyhlášení nejlepších železničních staveb, jejichž zadavatelem a investorem je Správa železnic.
Železniční stavba roku

Pod garancí Správní rady Správy železnic a na základě hodnocení odborné komise v čele s generálním ředitelem Správy železnic si klade za cíl vybrat nejkvalitněji realizované železniční stavby za uplynulé období, které vzhledem k náročnosti a termínu realizace vybraných železničních staveb může zahrnovat více stavebních sezón.

V jednotlivých kategoriích jsou oceněny železniční stavby realizované jak na páteřní síti, koridorech, tak na regionálních a lokálních tratích. Důraz se klade zejména na jejich provozní, ekonomický a společenský přínos.