Vítězové

Kategorie

Vítěz v kategorii

Zhotovitel


Železniční mosty a tunely


Rekonstrukce mostu v km 30,130 trati Liberec - Harrachov


Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Vítězem kategorie Železniční mosty a tunely jsou rekonstruované mosty na 29. a 30. kilometru trati Liberec – Harrachov. Mostní objekty se nacházejí na památkově chráněné trati Tanvald – Kořenov, která je kvůli velkému sklonu vybavena ozubnicí. Cílem stavby bylo odstranit nevyhovující prostorové úpravy na prvním z mostů. V případě druhého bylo úkolem pro stavbaře zachovat původní tvar mostu, a přitom zlepšit jeho nevyhovující stav. Součástí prací byly také související úpravy železničního svršku na příslušném traťovém úseku a ochrana kabelů uložených na mostu. Rekonstrukce zajistila bezpečný provoz vlaků, a stejně tak i silniční dopravy a chodců pod mosty.


Rekonstrukce a opravy budov


Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova Správy železnic


EDIKT a.s.

Vítězem kategorie Rekonstrukce a opravy budov je rekonstrukce uzavřeného areálu takzvaného Trianglu na severním okraji Českých Budějovic, s veškerými potřebnými provozy pro Jednotku požární ochrany Hasičského záchranného sboru Správy železnic. Současně zde vznikla víceúčelová budova pro pracovníky z dalších organizačních složek manažera železniční infrastruktury. Díky rekonstrukci získali hasiči Správy železnic moderní areál s nejnovější technologií pro vyhlašování poplachů, řízení zásahů a s plnou integrací do civilního integrovaného systému. Navíc umožnila umístění rozměrnější výjezdové techniky včetně vyprošťovacího tanku.


Technologické stavby


Modernizace zabezpečovacího zařízení v žst. Brno hl.n.


AŽD Praha s.r.o., Elektrizace železnic Praha a.s.

Vítězem kategorie Technologické stavby je rekonstrukce zabezpečovacího zařízení ve stanici Brno hlavní nádraží. Předmětem stavby byla náhrada stávajícího nevyhovujícího staničního zabezpečovacího zařízení za hranicí životnosti za moderní elektronické. To se instalovalo i na navazujících traťových úsecích. Současně došlo k rekonstrukci trakčního vedení a elektrického ohřevu výhybek. Staniční zabezpečovací zařízení se nyní ovládá z dopravní kanceláře v nově vybudované technologické budově. Výsledkem prací je nejen zvýšení bezpečnosti provozu, ale také kapacity frekventovaného brněnského uzlu.


Projektová příprava


Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží


SUDOP PRAHA a.s.

Vítězem kategorie Projektová příprava je aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí, která je podkladem pro výběrové řízení na zhotovení modernizace a dostavby stanice Praha Masarykovo nádraží. Hlavními znaky stavby je rozšíření kolejiště ze sedmi na devět kolejí s delšími a širšími nástupišti a zajištění nového pěšího propojení mezi ulicí Na Florenci, východními konci nástupišť a křižovatkou Hybernské a Opletalovy ulice. Nosnou myšlenkou celé aktualizace byla náhrada dříve uvažovaného podchodu pod kolejištěm za platformu nad přístřešky. Přístupy na ni budou po širokých schodištích v kombinaci s eskalátory a výtahy.


Liniové stavby


Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice


S u b t e r r a a.s., OHL ŽS, a.s., EUROVIA CS, a.s., GJW Praha spol. s r.o.

Vítězem kategorie Liniové stavby je rekonstrukce ocelového přemostění převádějícího železniční trať Český Těšín – Dětmarovice přes řeku Olši. Jde o významnou součást třetího tranzitního železničního koridoru v České republice. Vzhledem k navýšení traťové rychlosti na 160 km/h byla nutná výměna nosné konstrukce za konstrukci s kolejovým ložem. V nové podobě se jedná o dva jednokolejné mosty o třech polích. Výsledné řešení představuje ocelový spojitý nosník s dolní mostovkou a prostředním polem vyztuženým obloukem. Rekonstrukční práce probíhaly za plného provozu vždy po jedné ze dvou traťových kolejí.


Technická inovace roku 


Nové designové provedení přejezdového zabezpečovacího zařízení


AŽD Praha s.r.o.

Vítězem kategorie Technická inovace roku, zvláštní ceny generálního ředitele Správy železnic, jsou závorová břevna s červenými LED diodami. K jejich zavádění došlo v rámci zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech. Nová břevna mají zužující se uzavřený dutý profil z kompozitního materiálu a lze je v případě uváznutí vozidla na kolejích lehce prorazit. LED svítilny se osazují do bílých polí břeven závor na straně proti vozidlům přijíždějícím k přejezdu. Svítí přerušovaným červeným světlem po celou dobu světlené výstrahy, s frekvencí shodnou s červenými světly výstražníků.


Bezpečná železnice


GSM-R III. koridor Beroun - Plzeň – Cheb


Kontron Transportation s.r.o.

Vítězem kategorie Bezpečná železnice je instalace technologie GSM-R na traťovém úseku z Berouna přes Plzeň do Chebu. Jde o moderní systém pro veškerou rádiovou komunikaci v drážním prostředí, který je nezbytnou podmínkou pro instalaci jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS. Důležitou roli sehrává při komunikaci mezi palubní a traťovou částí celého systému. Konkrétní oceněná stavba rozšiřuje síť pozemních základnových stanic a rozsah tratí pokrytých signálem GSM-R v úseku Beroun – Plzeň o přibližně 60 kilometrů a v úseku Plzeň – Cheb – státní hranice s Německem o dalších 125 kilometrů.


Rekonstrukce a opravy železničních tratí


Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice


Chládek & Tintěra, a.s., STRIX Chomutov, a.s. a H-PRO GEO s.r.o.

Vítězem kategorie Rekonstrukce a opravy železničních tratí je sanace nestabilních náspů zemního tělesa na problematickém úseku mezi Hájkem a Dalovicemi na trati z Chebu do Chomutova, kde došlo v roce 2018 k sesuvu trati. Cílem bylo zamezit dalším technickým problémům, které by v tomto zhruba kilometrovém úseku mohly opět zastavit železniční dopravu, a obnovit původní rychlost vlaků. Proto došlo k odtěžení nestabilního drážního tělesa, následně se provedla stabilizace podloží a vybudování nového vyztuženého tělesa náspu. Současně se vyměnila mostní konstrukce na 181. kilometru.


Cena generálního ředitele


Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice


SMP CZ, a.s., MCE Slaný s.r.o.

Cenu generálního ředitele Správy železnic získává rekonstrukce železničního mostu, který překonává Hracholuskou přehradu na řece Mži. Význam železniční trati Pňovany – Bezdružice spočívá především v regionální dopravě Plzeňského kraje. Cílem stavby byla kompletní rekonstrukce mostu, která spočívala ve výměně ocelové konstrukce a sanaci kamenné spodní stavby. Vzhledem ke složitosti terénu, délce a výšce ocelové konstrukce nebylo možné využít klasické technologie výsunu či jeřábů. Pro její výměnu proto odborníci navrhli světově unikátní technologii, vyvinutou přímo pro tuto stavbu. Ta spočívala v otočení ocelové konstrukce kolem své podélné osy.


Rekonstrukce historických železničních staveb


Rekonstrukce Negrelliho viaduktu


HOCHTIEF CZ a. s., STRABAG Rail a.s., AVERS, spol. s r.o.

Vítězem kategorie Rekonstrukce historických železničních staveb se stala kompletní obnova památkově chráněného Negrelliho viaduktu z 19. století přímo v centru Prahy. Stavební práce proběhly za maximálního využití původních materiálů i technologií, podařilo se zachovat jeho památkovou hodnotu. Současně ale trať prošla výraznou modernizací, a může se tak stát součástí rychlodráhy na Kladno s odbočkou na pražské letiště. Během tří let se zrekonstruovalo celkem 100 cihlových, pískovcových či žulových kleneb, z nichž osm překračuje Vltavu. Celkem 19 kleneb muselo být kompletně rozebráno a znovu sestaveno.