Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová

Zahájení realizace:

2021

Konec realizace: 

2023

Plánovaná investice:

2,68 miliardy Kč

Hlavní cíle této stavby jsou:

 • rekonstrukce, zlepšení technického stavu a parametrů trati, zdvoukolejnění,
 • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu,
 • snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo.


Výsledkem stavby bude:

 • vybudování druhé traťové koleje a celková rekonstrukce trati v úseku 
  Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová včetně zvýšení traťové rychlosti, zřízení nové zastávky
  „Stéblová-obec“ a rekonstrukce zastávky Pardubice-Semtín s mimoúrovňovým přístupem,
 • vybudování druhé koleje v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem 
  (dosaženo společnou realizací se stavbou Modernizace železničního uzlu Pardubice),
  včetně výstavby nového dvoukolejného železničního mostu přes řeku Labe,
 • rekonstruovaná stanice Pardubice-Rosice nad Labem umožňující vyšší traťové rychlosti
  na staničních zhlaví, vybavena novým zabezpečovacím zařízením a s bezpečným přístupem
  cestujících k vlakům (nové ostrovní nástupiště s mimoúrovňovým přístupem
  podchodem napojeným na městský podchod).


Podrobnosti

Přípravné práce začaly na začátku května, jednalo se hlavně o úpravy trolejového vedení, vybudování provizorních nástupišť, či přípravu kolejiště pro potřeby nákladní dopravy. V pondělí 31. května začala nepřetržitá výluka v úsecích Rosice nad Labem – Chrudim a Rosice nad Labem - Pardubice. Ve stanici Rosice nad Labem jsou připravena dvě provizorní nástupiště u hran kolejí č.1 a 3, kam budou zajíždět a odjíždět spoje od a do  Hradce Králové. U příchodu k těmto nástupištím je připraveno provizorní pracoviště venkovního výpravčího. Stavební práce se zaměřily nejprve na částečné demontáže kolejí 1,2,3  a výstavbu podchodu pro cestující v Rosicích nad Labem, dále se přesunul stávající most přes Labe do nové polohy. Bude sloužit jako provizorní most do doby výstavby nového dvoukolejného mostu. Letos se stavební práce soustředí do stanice Pardubice-Rosice nad Labem, kde bude probíhat výstavba podchodu a nových nástupišť. Během příštího roku se pak přesunou na úsek do Stéblové.

Dopady na provoz

Během půlroční výluky budou všechny vlaky mezi Pardubicemi hl. n. a Pardubicemi-Rosicemi nad Labem respektive mezi Rosicemi nad Labem a Chrudimí nahrazeny autobusy. Další omezení provozu se budou v dalším období měnit podle postupu stavby.