Setkání s veřejností

Druhanov

Správa železnic zahájila sérii setkání se zástupci obcí v okolí plánované nové vysokorychlostní trati Praha – Brno.

Zástupci Správy železnic představili zástupcům obce Druhanov aktuální stav přípravy budoucí vysokorychlostní trati. V rámci diskuse se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati.

V obdobném formátu se uskuteční další setkání v následujících měsících.

Soubory ke stažení

VRT a Duhanov - prezentace (2.7 MB) pdf