Infrastruktura

Chystá se modernizace tří úseků nákladního koridoru mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem

Správa železnic vypsala důležité soutěže na modernizaci části trati mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem. První se týká celkové rekonstrukce stanice Vlkov u Tišnova, druhá navazujícího traťového úseku do Křižanova a třetí kompletní modernizace devítikilometrového úseku mezi Pohledem a Přibyslaví.

V rámci modernizace vlkovské stanice se zcela zruší nástupiště a podchod, vlaky budou nově zastavovat blíže k obci, přímo v prostoru za obecním úřadem. Dvě nová nástupiště budou přístupná pomocí šikmých chodníků. Nová zastávka Vlkov-Osová podstatně zkrátí docházkovou vzdálenost jak z Vlkova, tak z nedaleké obce Osová. Stávající nádražní budovu nahradí nová technologická budova. Stavba se dotkne celého kolejiště ve stanici, počítá s rekonstrukcí železničního spodku a svršku, dále mostů a propustků, trakčního vedení, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení.
 


Současně s modernizací stanice poběží rekonstrukce jedenácti kilometrů trati z Vlkova do Křižanova. Dotkne se celého mezistaničního úseku a zastávek v Osové Bítýšce a Ořechově, které projdou přestavbou a získají bezbariérový přístup. Podoba první uvedené v maximální míře vyhoví požadavkům obce. Cestujícím budou k dispozici zvýšená nástupiště s novým informačním a orientačním systémem. Přestavba zastávek zohledňuje i budoucí propojení této konvenční trati s vysokorychlostní. Zvětšení poloměrů několika oblouků umožní také zvýšení traťové rychlosti ze stávajících 100 km/h až na 160 km/h. Během celé stavby projde opravou osm mostů, čtrnáct propustků a postaví se dvě opěrné zdi. V Ořechově je navržena protihluková stěna clonící mateřskou školu.


 

Přípravné práce by mohly začít letos na podzim. Naplno obě stavby poběží příští rok. Zvětšování poloměrů oblouků a jejich překládání do nové stopy není možné realizovat za provozu, proto se příští rok plánuje úplné sedmiměsíční zastavení vlakové dopravy, a to od března do září. Harmonogram prací a opatření se projednávaly s dopravci a dotčenými obcemi. Úplné zastavení dopravy vnímají všechny strany jako vhodnější, než realizovat práce ve dvou stavebních sezónách s velkým výskytem krátkodobých omezení.

 

Dvoukolejný úsek mezi Přibyslaví a Pohledem projde komplexní modernizací včetně uvedených stanic a zastávek Přibyslav zastávka a Stříbrné Hory. Přinese zvýšení traťové rychlosti ze současných 100 km/h až na 160 km/h. Rekonstrukce železničního spodku a svršku, všech mostních objektů, železničních nadjezdů, trakčního vedení a související infrastruktury zajistí požadované parametry zatížení trati, což je klíčové především pro nákladní dopravu. Nedílnou součástí je také instalace nejmodernějšího traťového a staničního zabezpečovacího zařízení. S ohledem na další plánované stavby na této železniční tepně se počítá po celou dobu realizace s jednokolejným provozem.

 

Ve stanici Přibyslav se opraví obě nástupiště a podchod se doplní výtahy. Vzhledem k využití havlíčkobrodské trati nákladní dopravou se v Přibyslavi plánuje instalace dlouhé předjízdné koleje. Stejnojmenná zastávka získá dosud chybějící podchod. Ve stanici Pohled se vybuduje nové nástupiště přístupné podchodem s výtahy. Součástí stavby jsou také nezbytné úpravy nádražních budov v Přibyslavi a Pohledu pro umístění technologií. Celkovou rekonstrukcí projde zastávka Stříbrné Hory.