Infrastruktura

Do zvýšení bezpečnosti na přejezdech investujeme miliardy korun ročně!

Jednou z nejčastějších mimořádných událostí na železnici je srážka vlaku s autem, chodcem či cyklistou na přejezdu. Loni jsme zaznamenali 148 takových případů, 35 lidí zaplatilo svou nepozornost či hazard životem. Přitom do modernizace přejezdů se ročně investují značné finanční částky.

Zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech je jednou z hlavních priorit Správy železnic. Za loňský rok jsme zmodernizovali 124 přejezdů za téměř 2,2 miliardy korun. Letos by k nim měla přibýt další stovka míst, plánovaná investice dosahuje téměř 1,8 miliardy korun. Celkově se od roku 2015 podařilo zvýšit zabezpečení na více než 1300 přejezdech. Základní vizí pro zvyšování bezpečnosti je doplňování světel a závor nebo náhrada přejezdů nadjezdy/podjezdy. Prioritou v tomto směru jsou přejezdy na silnicích I. až III. třídy, křížení s opakovaným výskytem nehod anebo uvnitř obcí. Pro snížení nehod z nepozornosti instalujeme závory osazené LED osvětlením, které zvyšují pozornost řidičů především za snížené viditelnosti. Bezpečnost na přejezdech posilují také kamery, které automaticky detekují přestupky. Trochu statistiky: na české železnici se aktuálně nachází 7 576 přejezdů, přičemž více než polovina (4 286) je zabezpečena světly nebo světly se závorami. Přejezdů zabezpečených výstražným křížem je 3 290.

Nejbezpečnější přejezd je žádný přejezd
Každý přejezd je zabezpečený adekvátním způsobem vyžadovaným platnou legislativou; jinak by vůbec nemohl být provozován. Bezpečný pak může být natolik, nakolik účastníci silničního provozu respektují závazná pravidla. Nejbezpečnější přejezd tak je z tohoto pohledu takový, který vůbec neexistuje. Proto se dlouhodobě snažíme nejméně frekventované přejezdy rušit a ty naopak velmi vytížené v rámci investic do infrastruktury nahrazovat nadjezdem, podjezdem, náhradní komunikací nebo případně změnou trasy železniční trati či silnice. Aktuálně například vzniká silniční nadjezd přes koridorovou trať v Olomouci-Holici, v pokročilém stadiu přípravy je nový most přes velmi vytíženou čtyřkolejnou trať v Praze-Velké Chuchli nebo výstavba podjezdu namísto přejezdu ve Studénce. Od roku 2015 jsme zrušili přes 350 přejezdů, z toho 63 na koridorových tratích.

Zaměřujeme se více také na okolí přejezdů
Ačkoli za většinou střetů na přejezdu stojí nepozornost či zbytečný hazard účastníka silničního provozu, někdy může být problém i v technickém stavu navazující komunikace. Každý přejezd se modernizuje podle schváleného projektu, který odpovídá platným normám. Nad rámec vlastních povinností nyní věnujeme také zvláštní pozornost okolí přejezdů na koridorech, které by mohlo být problematické z hlediska provozu některých silničních, zejména nákladních vozidel. V případě zjištění neshod nivelety s platnými technickými normami se obracíme na vlastníky komunikací s výzvou k řešení a společně se silničním správním úřadem projednáme dopravní opatření. Značnou komplikaci však představuje rozdílné vlastnictví pozemků. Zatímco prostor mezi závorami je Správy železnic, okolní pozemky patří ve většině případů krajům nebo obcím. V některých případech může mít komunikace a pozemek, na kterém leží, různé majitele. „Rozdílné vlastnictví pozemků u železničních přejezdů představuje reálný problém. Chceme tedy iniciovat jednání se všemi, kterých se případné úpravy komunikací týkají, abychom našli společné řešení a dosáhli nápravy,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Podle něj by měl vzájemnou spolupráci podpořit především společný zájem, a to zvýšení bezpečnosti.

Kamery odhalily stovky hříšníků
Na přejezdu ve Vendryni u Třince funguje už rok inteligentní kamerový systém, který umí zaznamenávat přestupky řidičů. Jde zejména o vjezd na koleje ve chvíli, kdy je spuštěná výstražná signalizace. Za celý loňský rok zaznamenal systém celkem 280 přestupků, na pokutách se za ně vybralo už téměř 700 tisíc korun. Inteligentní kamery se letos v únoru spustily také na přejezdu ve Studénce, zároveň se prověřuje dalších 33 lokalit pro jejich případnou instalaci.