Setkání s veřejností

Modřice

Tým VRT se zúčastnil veřejného představení budoucí vysokorychlostní tratě v okolí Modřic. Zúčastnili se nejen zastupitelé, ale v hojném počtu i široká veřejnost. Pro úsek VRT Jižní Morava již projektanti zpracovávají dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Prezentovány byly celorepublikové přínosy vysokorychlostní trati a poté byli návštěvníci seznámeni s aktuálním návrhem vedení, umístění a odhlučnění trati v Modřicích. Následovala diskuze, odpovědi na všechny dotazy a sběr podnětů, kterými se nyní budou projektanti zabývat. Setkání bylo využito také k informování majitelů dotčených pozemků.

Se zastupiteli města proběhlo již dříve několik společných setkání nad tématem VRT Jižní Morava. Další jednání s představiteli a komunikace s veřejností bude následovat.

Soubory ke stažení

Prezentace MODŘICE, prosinec 2022 (6.1 MB) pdf