Setkání s veřejností

Popice

Zástupcům obcí Popice a Strachotín jsme představili aktuální stav přípravy plánované nové vysokorychlostní trati v úseku Modřice – Šakvice. Ten je součást projektu VRT Jižní Morava.

Projektový tým představil aktuální stav přípravy VRT Jižní Morava a popsal plánovaný postup v nejbližších měsících. Zástupci obce byli informováni o možnostech, jak se do přípravy projektu VRT aktivně zapojit. V navazující diskuzi jsme mluvili o lokálních tématech. Těmi bylo napojení na připravovanou železniční zastávku. Zástupci obce preferují přístup na nástupiště od severu, který je blíže pomyslnému středu obce. Konkrétní technické řešení zastávky ovšem vzejde z dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).

Soubory ke stažení

prezentace 5.pdf (6.4 MB) pdf