Infrastruktura

Přípravu VRT bude propagovat nový VRTmobil

V dubnu vyrazil do regionů nový VRTmobil, jehož hlavním cílem je přiblížit přípravu vysokorychlostních tratí (VRT) lidem v okolí jejich budoucích tras. Díky němu se posílí komunikace projektů zejména ve vztahu k širší veřejnosti.

Třináct metrů dlouhá souprava, která včetně tažného automobilu zabere při rozložení přívěsu plochu téměř 15 x 5 metrů, bude sloužit jako mobilní centrum, kde se lidé dozví veškeré informace o přípravě vysokorychlostních tratí. Společně s experty VRT navštíví v příštích měsících vybraná místa po celém Česku. VRTmobil je vybaven audiovizuální technikou, návštěvníkům nabízí propagační materiály a také zázemí pro diskuzi s odborníky. Mobilní informační centrum tak doplní komunikaci projektu, která zahrnuje už tradiční prezentační dny na pražském hlavním nádraží, infocentrum v Ústí nad Labem, sociální sítě a také osobní setkávání s veřejností, spolky a samosprávami přímo v regionech.

Pracuje se na mapových podkladech

Samotná příprava VRT pokračuje velmi rychlým tempem. Na dvou úsecích budoucí sítě se naplno rozběhly geodetické práce. Přesné mapové podklady tvoří předstupeň dokumentace pro územní rozhodnutí či společné povolení. Geodeti nyní zaměřují úseky VRT Vysočina fáze II mezi Světlou nad Sázavou a Velkou Bíteší a VRT Moravská brána I v oblasti mezi Brodkem u Přerova a Prosenicemi. Práce potrvají do letošního listopadu. Aktuálně probíhá takzvané nalétnutí kamerou na povrch terénu, tedy zaměření lícovacích bodů prostřednictvím letecké fotogrammetrie. Tím se vytvoří podklad pro tvorbu digitálního modelu. V následujících měsících se v terénu objeví i geodeti s měřicími přístroji.

Cílem geodetických prací je přesné zaměření terénu a polohy objektů v oblasti, kde je plánována výstavba vysokorychlostní železnice. „Chceme zdůraznit, že jakýkoli dotaz týkající se geodetických prací i obecně přípravy vysokorychlostní železnice mohou lidé směřovat přímo na e-mailovou adresu vrt@spravazeleznic.cz. Ze zkušeností víme, že rychlá a včasná komunikace pomáhá při řešení případných nedorozumění,“ vysvětluje Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí. VRT Vysočina fáze II a VRT Moravská brána I jsou jedny z posledních úseků, kde geodetické práce ještě neproběhly. V minulosti již Správa železnic realizovala několik podobných zaměření v místech, kde je plánována výstavba nových tratí. Existuje ale možnost provedení dalších, doplňujících měření.

Více informací o zastávkách VRTmobilu během prvního pololetí letočního roku najdete zde: https://www.spravazeleznic.cz/vrt/obcan.