Historie

První digitální stavědlo bylo ve stanici Hluboká nad Vltavou

Během prvního pololetí letošního roku jsme vám přinesli tři díly seriálu o poválečném vývoji zabezpečovacího zařízení u nás. Nyní si můžete přečíst díl poslední, který se věnuje zavádění digitálních stavědel na české železnici.

Na rozdíl od předchozích typů je digitální stavědlo celé konstruováno na bázi počítačové techniky a již zde nejsou relé pro ovládání venkovních prvků. Prvním digitálním stavědlem z produkce společnosti AŽD Praha byl typ ESA 33. Hlavní novinkou bylo použití plně elektronických panelů EIP (Electronic Interface Panel). Jednalo se o zařízení s kvalitativně novou technologií s bezkontaktním rozhraním, díky němuž se digitální stavědlo ESA 33 stalo jako celek ještě spolehlivější, dostupnější a s nižšími nároky na zastavěný prostor. První stavědlo ESA 33 bylo v centralizované variantě spuštěno v říjnu 2006 ve stanici Hluboká nad Vltavou na trati České Budějovice – Plzeň a druhé v prosinci téhož roku ve stanici Jeřmanice, která leží na trati z Turnova do Liberce. V prosinci následujícího roku bylo uvedeno do provozu digitální stavědlo na trati Bakov nad Jizerou – Česká Lípa, kde je s jeho pomocí řízen úsek o délce 45 km z dispečerského pracoviště v České Lípě. Zde byla umístěna i řídicí úroveň stavědla a jeden lokální panel EIP. Odtud je distribuovanými sítěmi dálkově řízeno dalších osm panelů EIP, umístěných v mezilehlých stanicích, přičemž v koncových stanicích zůstalo zachováno stávající zabezpečovací zařízení.

 

Část digitálního stavědla ESA33 z trati Bakov nad Jizerou - Česká Lípa
 

ESA 44 slouží v malých i velkých stanicích

Staniční zabezpečovací zařízení StationSWing ESA 44 slouží k zabezpečení a efektivnímu řízení provozu v dopravnách s kolejovým rozvětvením i bez něj. ESA 44 je digitální stavědlo s bezkontaktním rozhraním k venkovním prvkům zabezpečovacího zařízení. Všechny řídicí, kontrolní a logické funkce ESA 44 jsou vykonávány řídicími počítači na základě požadavků při řízení dopravy. Toto stavědlo může být doplněno systémem pro podporu dispečerského řízení (TrafficSWing GTN), který obsahuje funkce automatického stavění jízdních cest. Na české železnici bylo první digitální stavědlo tohoto typu uvedeno do provozu v roce 2012 ve Staré Pace.

 

Řízení provozu se stěhuje do dispečerských center

Funkční vlastnosti digitálního stavědla typu ESA 44 jsou neustále rozšiřovány, a to na základě požadavků zákazníka, námětů od řešitelů projektů i z řad obsluhujících pracovníků a poznatků z ověřovacích provozů. Česká železniční síť prochází v poslední době postupnou digitalizací i v oblasti řízení a zabezpečení. Postupně je provoz na hlavních i vybraných regionálních tratích České republiky řízen ze dvou centrálních dispečerských pracovišť (CDP) v Přerově a v Praze. Na dalších úsecích se pak řídí z regionálních dispečerských pracovišť, dispečerům pomáhají nejmodernější technologie, které zajišťují maximální bezpečnost železničního provozu.
Josef Schrötter