Setkání s veřejností

Velké Albrechtice

Ve čtvrtek 15. června 2023 se od 16 hodin uskutečnilo veřejné setkání zástupců Správy železnic s občany Velkých Albrechtic k plánované novostavbě vysokorychlostní trati v úseku Moravská brána II.

Na setkání byli obyvatelé seznámeni s připravovaným projektem VRT a informováni o aktuálním stavu přípravy této stavby. V závěrečné diskusi se veřejnost aktivně zajímala o stav vodních toků v blízkosti tratě v případě přívalových srážek, o zkrácení jízdních dob při využití vysokorychlostního vlaku, finanční náklady na realizaci a prašnost po dobu stavebních prací.

Soubory ke stažení

prezentace Albrechtice květen 2023.pdf (7.7 MB) pdf