Přejít k obsahu

Meziorganizační spolupráce

Správa železnic spolupracuje s několika organizacemi, které se rozvojem metody BIM v České republice výrazně angažují. Jedná se primárně o organizace Česká agentura pro standardizaci (ČAS) a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), kde Správa železnic má své personální zastoupení v jednotlivých pracovních skupinách.

Oficiální webové stránky organizací ČAS a SFDI.