Přejít k obsahu

Meziorganizační spolupráce

Správa železnic, státní organizace (SŽ) spolupracuje s několika organizacemi, které se zabývají přípravou a rozvojem metody BIM v České republice. Jedná se hlavně o Českou agenturu pro standardizaci (ČAS), resp. její odbor Koncepce BIM, a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který řeší specifika BIM v oblasti dopravních staveb. SŽ má své personální zastoupení ve vybraných pracovních skupinách těchto organizací.

Oficiální webové stránky věnované BIM spolupracujících organizací: