Přejít k obsahu

Informační modelování staveb (BIM)

Informační modelování staveb (BIM – Building Information Management) je metoda vytváření takového informačního prostředí v rámci projektování a evidence staveb (procesy/postupy, kodifikace prvků, IT prostředky, formáty vstupních i výstupních dat, zabezpečení datové komunikace atd.), které umožní centrální sdílení informací o stavbách v elektronické podobě napříč organizací Správa železnic, ale i navenek, po celou dobu jejich životnosti.

Jedná se o nový přístup k systému pořizování a zpracování informací o stavbě v celém jejím životním cyklu se zásadním dopadem na přípravu, realizaci, provoz a údržbu stavby. Zásadní změna spočívá v digitalizaci komunikace, schvalovacích procesů a používání informačních modelů staveb (BIM modelů, též tzv. digitálních dvojčat) jako zdroj informací se zaručenou dostupností.

Základním článkem pro uplatňování metodického přístupu BIM je Společné datové prostředí (CDE – Common Data Environment), které musí umožnit rychlý a zabezpečený přístup k aktuální a jednoznačné informaci. Ústředním prvkem CDE je zejména BIM model jako centrální reprezentant informací, sloužících k popisu stavby ve všech jejích vývojových fázích, které se uplatní jak při výstavbě, tak i při následném provozu stavby. Součástí CDE jsou však i další strukturované informace nejen ve formě dokumentů, ale i dalších strojově zpracovatelných dat negrafického charakteru (např. harmonogramy, ekonomická či provozní data, pasporty atd.), která jsou na informační model napojena. Aktuálně Správa železnic připravuje zadávací dokumentaci pro vypsání veřejné soutěže na vlastní CDE.

Z výše uvedeného Správa železnic metodu BIM integruje zejména pro účely:

  • lepší koordinace a zkrácení celkové doby projektové přípravy staveb, odstraněním
    duplicit činností s ní souvisejících;
  • transparentnost a zrychlení komunikace jak s dodavateli, tak s dalšími účastníky 
    veřejnoprávních řízení;
  • eliminace ztrát informací mezi jednotlivými fázemi životního cyklu;
  • snazší sledování a vyhodnocování průběhu výstavby;
  •  usnadnění následného provozu a správy investic;
  • zefektivnění poskytování údajů veřejné správě.