Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova — Litvínov

Revitalizace tratě Oldřichov u Duchcova – Litvínov navazuje na požadavky koncepce dopravy Ústeckého kraje, v jehož zájmu je zavedení osobních vlaků z jižní části Ústeckého kraje do krajského města Ústí nad Labem, které jsou lokálním centrem, a zároveň významným zdrojem pracovních příležitostí. Současně dojde odstraněním propadů rychlosti na železničních přejezdech a zvýšením traťové rychlosti ke zkrácení cestovních dob v úseku Oldřichov u Duchcova – Litvínov. Hlavním smyslem stavby je dokončení elektrizace celé trati a současně zvýšení traťové rychlosti tak, aby se trať stala podstatně atraktivnější především z hlediska osobní dopravy.

Základní přehled o stavební akci:

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: DSPS.
  • Celkové investiční náklady: 1,5 mld. Kč.
  • Zpracovatel: Skanska a.s.
  • SOD podepsána: 4/2019.
  • Dokončení projektu: 7/2019.
  • Termín stavby: 4/2019 – 8/2022.

Společné datové prostředí:

  • Proconom.

Podrobný popis cílů BIM projektu:

  • V dokumentu: Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov.pdf

Soubory ke stažení

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov (287.5 kB) pdf