Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice nad Labem

Cílem stavby je zhotovení, tj. realizace stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v ŽST Roudnice n. L.", v režimu BIM. Stavba zahrnuje rekonstrukci stávajících nástupišť a zajištění bezbariérového přístupu na tato nástupiště a tím splnění požadavků na zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI-PRM), vztahující se dle vyhlášky, č. 398/2009 Sb., § 1, odst. 3, na stavbu dráhy zařazené do evropského železničního systému, a vyhl. č. 177/1995 Sb.

Základní přehled o stavební akci

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: Realizační dokumentace a DSPS,
  • Celkové investiční náklady: 352 mil. Kč,
  • Zpracovatel: Chládek & Tintěra a.s.,
  • Předpoklad dokončení stavby: 12/2022.

Plnění procesu BIM

  • Projekční program: Bentley MicroStation,
  • Společné datové prostředí: Bentley ProjectWise.

Podrobný popis cílů BIM projektu

V dokumentu: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů.pdf

Soubory ke stažení

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů (346.5 kB) pdf