Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav hl. n.

Cílem stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav hl. n.“ je demolice stávajícího objektu osobního nádraží, novostavba úspornější výpravní budovy, která odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“, dále pak úprava okolí (pouze pozemky ve vlastnictví Správy železnic) – parkoviště, komunikace, zeleň apod. Hlavním cílem všech navrhovaných stavebních úprav, je s ohledem na požadavky veškerých norem a předpisů (zejména pro provoz dráhy), zajistit odpovídající komfortu pro cestující veřejnost.

Základní přehled o stavební akci:

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM:  DUSP a PDPS.
  • Celkové investiční náklady: 128 mil. Kč.
  • Zpracovatel: AFRY CZ, s.r.o.
  • SOD podepsána: 2/2021.
  • Předpoklad dokončení DUSP: 10/2023.
  • Předpokládaný termín stavby: 3/2024 – 9/2025.


Společné datové prostředí:

  • Autodesk Construction Cloud.


Podrobný popis cílů BIM projektu:

  • V dokumentu: Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav.pdf

Soubory ke stažení

Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Mladá Boleslav (352.3 kB) pdf