EMS – systém měření spotřeby TEE na EHV/EJ

EMS (Energy Measurement System) je systém měření spotřeby TEE a to včetně zpětné dodávky do trakční sítě (rekuperace) instalovaný na palubě EHV/EJ. Skládá se z těchto klíčových komponent: měřící skříně, převodníků proudu a napětí, antén (GSM-R a GPS) a spojovacích kabelů. Měřicí skříň obsahuje řídicí a přenosovou jednotku, elektroměr a napájecí části. Všechny tyto prvky EMS musí splňovat normy ČSN EN 50463 a interní předpis Správy železnic PPD č. 5/2016.

Povinnost montáže EMS: Dle nařízení komise EU č. 1302/2014, článek 3, bod 4: „Instalace palubního systému měření energie definovaného v bodě 4.2.8.2.8 přílohy je povinná pro nová, modernizovaná a obnovená vozidla, která mají být provozována na sítích vybavených pozemním systémem sběru energetických údajů (DCS)“.

  • Jak zajistit instalaci EMS?

EMS je možné instalovat dle technické dokumentace a po jejím následném schválení Správou železnic a drážním úřadem na jakékoli hnací elektrické vozidlo nebo elektrickou jednotku. Správa železnic zároveň dodává EMS dle aktuální řady norem Cenelec.

  • Jak měření funguje?

Data spotřeby TEE a pozice GPS jsou odečítána v minutové periodě a každých 5 minut je odesílán soubor s těmito hodnotami pomocí GSM-R sítě do pozemního systému DCS.

  • Jak žádat o instalaci EMS?

Při žádosti o EMS musí dopravce disponovat schválenou technickou dokumentací pro požadovanou řadu EHV/EJ.

Podmínky montáže

  • Požadujeme EHV plně připraveno na montáž měření a funkční zkoušky.
  • Na EHV bude k dispozici schválená dokumentace v tištěné podobě.
  • EHV bude přistaveno k montáži minimálně 12 hodin před stanoveným termínem zahájení montáže v hale z důvodu zajištění vyhovujících pracovních podmínek.
  • V hale musí být k dispozici přípojka 230V.
  • Doporučujeme zajistit dobíjení baterií EHV během montáže.
  • Na EHV nebudou probíhat jiné práce, které by jakkoliv omezovaly montáž měření.
  • Funkční zkoušky budou provedeny na všech druzích napájecích systémů dle typu osazovaného EHV/EJ. 

 

Majetkové rozhraní

Majetkové vztahy sestavy zařízení EMS jsou znázorněny na obr. 1.

Schéma majetkové vztahy sestavy zařízení EMS

Části systému ve vlastnictví dopravceČásti systému ve vlastnictví dopravce

Části systému ve vlastnictví Správy železnic Části systému ve vlastnictví Správy železnic


Správa železnic zajišťuje svým jménem a na své náklady dodávku a montáž měřicí skříně včetně programového vybavení řídicí a přenosové jednotky a dodávku anténního systému (GPS+GSM-R) včetně propojovací kabeláže s měřicí skříní.

Dopravce musí zajistit montáž anténního systému na střechu EHV včetně montáže anténního svodu do místa umístění měřicí skříně a musí zajistit dodávku a montáž měřicích komponentů a čidel měření (proudu a napětí) včetně propojení s měřicí skříní. Tato zařízení zůstávají v majetku dopravce.

SIM karta GSM-R v přenosové jednotce měřící skříně je vždy vlastnictvím Správy železnic.