Varovné systémy

1. Základní informace

Obecným společenským zájmem na stavbách dráhy, na stavbách na dráze a při provádění opravných a údržbových prací je zajištění bezpečnosti pracovníků provádějících tyto práce, zajištění bezpečnosti a plynulosti železniční dopravy a zajištění potřebné dopravní kapacity tratí. Používání výrobků, Varovné systémy, má sloužit k motivaci investorů, stavebníků, projektantů na všech stupních projektových prací a osob, které se podílejí na přípravě, řízení a na realizaci stavebních, opravných a údržbových prací.

V návaznosti na obecně platné právní předpisy lze na dráhách provozovaných Správou železnic, státní organizací používat pouze výrobky schválené Odborem provozuschopnosti ředitelství Správy železnic.

Dodavatelé, kteří mají zájem o dodávky výrobků Varovné systémy, se mohou obrátit písemně nebo elektronicky na tyto adresy:

Správa železnic, státní organizace
Odbor provozuschopnosti
Křižíkova 552/2
189 00 Praha 8

email:  O15sek@spravazeleznic.cz

 

2. Obecné technické podmínky

Obecné technické podmínky pro používání výrobku Bezpečnostní zábrana
a výrobku Světelný výstražný terč na provozované železniční dopravní cestě
státní organizace Správa železnic, ke stažení ZDE

3. Výrobky schválené pro použití na ŽDC

Evidenční číslo
TPV
Název zařízení Výrobce/Dodavatel Datum
schválení
Další
informace
Dodatek 1 Magnetická ochranná bariéra
TRACKSAFE BARRIER (RSS)
Form-Thermit, s.r.o.,
Gromešova 6a,
621 00 Brno
19. 8. 2020 55181/2020-SŽ-
GŘ-O15
Dodatek 2 Blok výstražného návěstidla
BVN01
MSV elektronika s.r.o.,
Poštovní 662,
742 13 Studénka
19. 8. 2020 55182/2020-SŽ-
GŘ-O15