Seznamy výrobků schválených pro běžnou kolej

Aktualizovaný přehled schválených výrobků pro železniční svršek (běžnou kolej) včetně platných OTP, TPD a vzorových listů:

Seznam výrobků pro železniční svršek 

Aktualizovaná část služební rukověti Správy železnic SR 103/3 „Výkresy materiálu pro železniční svršek – kolej“, která obsahuje způsoby značení součástí železničního svršku a příklady dokumentů dokladujících kvalitu dodávky nových výrobků pro železniční svršek dle příslušných TPD:

Část patnáctá služební rukověti Správy železnic SR 103/3 „Přehled značení výrobků a průvodních dokladů“