Seznamy držitelů vydaných osvědčení ke svařování – zhotovitelé svařování

Správa železnic OŘ (aktualizace k 1.2.2020)

Mimodrážní (aktualizace k 1.2.2020)

Symboly pro označení technologií svařování