Přepracování procesu tvorby jízdního řádu a managementu kapacity (TTR)

Správa železnic je jedním z evropských manažerů infrastruktury, kteří se hlásí k novým principům a přístupům tvorby jízdního řádu. Timetable redesign projekt (TTR), jak je tato iniciativa označena, spojuje manažery infrastruktury, dopravce, objednatele i další zúčastněné subjekty ke společné práci na jízdním řádu, který lépe pokrývá dnešní požadavky na něj kladené.

TTR je projekt vedoucí ke zjednodušení, sjednocení a vylepšení systému tvorby jízdního řádu napříč Evropskými zeměmi s cílem zajistit výrazně vyšší konkurenceschopnost železnice v obou hlavních segmentech – nákladní i osobní železniční dopravě.

Přístup k přípravě jízdního řádu se v různých evropských zemích velmi liší. Tento stav, který vede k obtížím při mezinárodní spolupráci, si uvědomují jak dopravci, tak manažeři infrastruktury. Zlepšení stavu se v blízké budoucnosti bude týkat nejen samotné harmonizace tras v jízdním řádu, ale i koordinace stavebních prací a s tím souvisejících – pro dopravce i jejich zákazníky a cestující velmi nepříjemných – dočasných omezení kapacity, která způsobují zpoždění a výpadky spojů.

Sdružení železničních infrastruktur RailNetEurope, jehož je Správa železnic členem, a sdružení železničních dopravců Forum Train Europe se společně rozhodla k realizaci projektu TTR, který přináší nutné změny postupů a přibližuje železnici současným potřebám trhu. Projekt je aktivně podporován Evropskou asociací železniční nákladní dopravy (ERFA).

Soubory ke stažení

TTR brožura (CZ) (7.3 MB) pdf
Příručka pro oznámení požadavků na kapacitu (CZ) (321.1 kB) pdf
TTR brožura (EN) (12.5 MB) pdf
Příručka pro oznámení požadavků na kapacitu (EN) (275.6 kB) pdf
Příručka kapacitní strategie (EN).pdf (1.1 MB) pdf
Příručka kapacitního modelu (EN).pdf (4.3 MB) pdf