Setkání s veřejností

Jistebník

Zástupci týmu přípravy vysokorychlostních tratí ze Správy železnic opět navštívili obec Jistebník. S představiteli obce společně jednali o aktuálním stavu příprav vysokorychlostních tratí.

Předmětem setkání bylo představení projektu a aktuálního stavu příprav VRT Moravská brána II. Poté následovala diskuse týkající se zejména řešení budoucí vysokorychlostní trati v obci Jistebník.

Podněty od místních občanů se budou projektanti intenzivně zabývat při dalších přípravách. Po diskusi s obcemi se mění například pořadí kolejí ve vztahu k osídlení, protihluková opatření, úpravy okolí trati, odvodnění a retenční nádrže nebo místní cesty. Více informací najdete v přiložené prezentaci, detaily na místě vysvětlil Ing. Marek Pinkava, náměstek ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí pro přípravu oblast jih. 

Otázky k vysokorychlostním tratím můžete pokládat na e-mailu vrt@spravazeleznic.cz.

Files to download

prezentace Jistebník červen 2023.pdf (10.0 MB) pdf