Setkání s veřejností

Kutná Hora

Správa železnic přijala pozvání města Kutná Hora a SIRDO na veřejné projednání připravovaných vysokorychlostních tratí v regionu.

Setkání s občany proběhlo v budově sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře. Zástupci Správy železnic představili přítomným technologii vysokorychlostních tratí, zásady při projektování a také princip fungování připravovaných regionálních terminálů. Veřejnosti byla prezentována také ekonomika projektu nebo jeho celospolečenské přínosy. Setkání se rovněž zúčastnil náměstek ministra dopravy Jan Sechter, který přiblížil evropský rozměr přípravy vysokorychlostních tratí a jejich možné financování z fondů EU.

V následné diskuzi Správa železnic odpovídala na dotazy spolků a veřejnosti, které mohli účastníci vkládat do připravených boxů nebo pokládat přímo prostřednictvím moderátora.

Files to download

Prezentace KUTNÁ HORA, září 2021 (2.1 MB) pdf