Setkání s veřejností

Odolena Voda

Tým přípravy vysokorychlostních tratí přijal pozvání na veřejné projednání, které uspořádalo město Odolena Voda.

Zástupci Správy železnic informovali o aktuálním stavu příprav nové vysokorychlostní tratě mezi Prahou, Ústím nad Labem a saskými Drážďanami. Popsali jednotlivé fáze přípravy včetně předpokládaného harmonogramu. V prezentaci se zaměřili také na technická a provozní řešení VRT, zásady trasování či ochranu obyvatel a životního prostředí.

Součástí veřejného projednání byla také diskuze, ve které Správa železnic odpovídala na otázky občanů nebo zástupců samosprávy.

Files to download

Prezentace ODOLENA VODA, září 2021 (6.8 MB) pdf