Setkání s veřejností

Osek nad Bečvou

Osek nad Bečvou byl místem setkání Správy železnic, představitelů obce a jejích obyvatel. Společně se věnovali vysokorychlostním tratím, konkrétně úseku VRT Moravská brána I.

Úvodem byli návštěvníci setkání seznámeni s benefity, které zprovoznění vysokorychlostních tratí pro ČR znamenají. Následně bylo představeno řešení vedení trati v okolí obce a poté byl věnován dostatečný prostor diskusi. Tým VRT a projektanti úseku odpovídali na dotazy týkající se zejména hluku, ochrany přírody, prostupnosti krajinou a také dalších procesních kroků.

Files to download

Prezentace OSEK NAD BEČVOU, květen 2023 (4.7 MB) pdf