Setkání s veřejností

Polanka nad Odrou

Zástupci Správy železnic představili projekt vysokorychlostních tratí v rámci veřejných setkání s obyvateli – tentokrát v Polance nad Odrou.

Po obecném úvodu, ve kterém byly představeny vysokorychlostní tratě a výhody plynoucí pro obyvatele Polanky nad Odrou, následovalo seznámení s vedením trati v této lokalitě. Na závěr přítomní diskutovali zejména o protihlukových opatřeních, výstavbě mostů a cenách jízdného.

Files to download

prezentace Polanka červen 2023.pdf (8.1 MB) pdf