Setkání s veřejností

Praha 15

Zástupci Správy železnic představili na setkání veřejnosti projekt VRT, které se tentokrát konalo v hlavním městě Praha. Události se zúčastnili jak obyvatelé, tak i představitelé městské části Praha 15.

Přítomní byli seznámeni s obecným konceptem vysokorychlostních tratí v ČR společně s benefity, které budoucí rychlodráha přinese. Součástí setkání s občany byla diskuse o tématech týkajících se výstavby nové vysokorychlostní trati v tomto úseku.

Files to download

2023_12_04_Praha 15.pdf (9.2 MB) pdf