Setkání s veřejností

Praha-Běchovice

Správa železnic přijala pozvání Městské části Praha-Běchovice na veřejné projednání připravované vysokorychlostní tratě (VRT). Na úseku VRT Polabí mezi Běchovicemi a Poříčany již pracujeme na dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem příprav a přínosy, které nová trať obyvatelům městské části přinese. Následně proběhla diskuse a sběr podnětů, kterými se projektanti budou zabývat. Setkání vzbudilo mezi místními velký zájem a sál tamní Staré pošty byl naplněn do maxima své kapacity.

Files to download

Prezentace BĚCHOVICE, únor 2022 (3.7 MB) pdf