Setkání s veřejností

Studénka, Bílov

Zástupci Správy železnic opět představili projekt VRT veřejnosti. Na setkání, které se konalo ve městě Studénka, přišli také obyvatelé a představitelé obce Bílov. Společně se zabývali VRT Moravská brána.

Po úvodním seznámení s obecným konceptem vysokorychlostních tratí v ČR a po představení benefitů, které budoucí rychlodráha přinese, byli návštěvníci seznámeni s připravovaným vedením trati v této lokalitě. Následovala diskuse týkající se zejména hluku, prostupnosti krajinou a ochranou životního prostředí.

Files to download

Prezentace STUDÉNKA, květen 2023 (6.8 MB) pdf