O nás

Základním posláním CSS je:

  • zajišťovat služby v personálně-mzdové agendě pro OJ Správy železnic
  • zajišťovat psychologické služby pro všechny OJ Správy železnic
  • spolupracovat s OJ Správy železnic ve výše uvedených oblastech,
  • zpracovávat agendu jízdních výhod určených OJ Správy železnic,
  • spolupracovat s orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami v oblasti působnosti CSS,
  • zajišťovat agendu vedení finančního účetnictví pro OJ Správy železnic
  • zajišťovat komplexní příjem a zpracování všech účetních a daňových dokladů na centrální podatelně Správy železnic
  • zabezpečovat komplexní zpracování provozní účetní agendy všech organizačních jednotek a investiční agendy nestavebních investic Správy železnic
  • realizovat požadavky kybernetické bezpečnosti stanovené v přijatých bezpečnostních politikách systému řízení bezpečnosti informací a na ně navazujících prováděcích dokumentech a spolupracovat při kontinuálním zlepšování systému řízení bezpečnosti informací
  • zajišťovat komplexní zúčtování spotřeby elektrické energie ve všech vstupních a výstupních odběrných/předávacích místech Lokální distribuční soustavy Správy železnic 


Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Centrum sdílených služeb Praha
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3