Provozuschopnost dráhy

Provozuschopností dráhy se rozumí zajištění technického stavu dráhy zaručujícího její bezpečné a plynulé provozování. Tento pojem vychází ze zákona o drahách (Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách). Zajištění provozuschopnosti dráhy je stěžejním úkolem každého provozovatele drah. Správa železnic je v současné době provozovatelem dráhy celostátní a převážné většiny drah regionálních v České republice.

Základní úkoly v oblasti provozuschopnosti spočívají v zajištění:

  • Správy majetku železniční dopravní cesty
  • Údržby a oprav železniční dopravní cesty
  • Bezpečné infrastruktury při provozování dráhy
     

Rozsah železniční sítě Správy železnic (k 1. 1. 2012)

popis jednotka
délka tratí celkem 9 470,160 km
elektrizované tratě 3 207,507 km
tratě normálního rozchodu 9 447,550 km
úzkorozchodné tratě 22,611 km
jednokolejné tratě 7 557,130 km
dvou a více kolejné tratě 1 913,030 km
stavební délka kolejí celkem 15 552,455km
výhybky 24 544 v.j.
mosty 6 735 ks
tunely 158 ks
celková délka tunelů 42 743,910 m