Přejít k obsahu

Provozuschopnost dráhy

Provozuschopností dráhy se rozumí zajištění technického stavu dráhy zaručujícího její bezpečné a plynulé provozování. Tento pojem vychází ze zákona o drahách (Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách). Zajištění provozuschopnosti dráhy je stěžejním úkolem každého provozovatele drah. Správa železnic je v současné době provozovatelem dráhy celostátní a převážné většiny drah regionálních v České republice.

Rozsah železniční sítě Správy železnic (k 1. 1. 2022)

popis jednotka
délka tratí celkem 9 358 km
elektrizované tratě 3 215 km
tratě normálního rozchodu 9 335 km
úzkorozchodné tratě 23 km
jednokolejné tratě 7 324 km
dvou a více kolejné tratě 2 033 km
stavební délka kolejí celkem 15 091 km
mosty 6 719 ks
tunely 166 ks
celková délka tunelů 54 072 m

Základní úkoly v oblasti provozuschopnosti spočívají v zajištění:

  • Správy majetku železniční dopravní cesty
  • Údržby a oprav železniční dopravní cesty
  • Bezpečné infrastruktury při provozování dráhy