Referenční zakázky

Vytváříme produkty v oblasti zeměměřictví se zaměřením na železnici vyžadované celou řadou oborů.
 

 • Příprava pro dělení nemovitostí mezi ČD a.s. a Správou železnic, státní organizací
 • Pracovníci železničního katastru nemovitostí se podíleli na pořizování geometrických plánů pro věcná břemena vyčleněných nemovitostí.
 • Zaměření podkladů pro projekt železničního spojení středu města s letištěm Ruzyně (Metroprojekt Praha a.s.)
 • Geodetické podklady pro projekty modernizací železničních koridorů pro Stavební správu Olomouc (zaměřeno celkem 550km tratí a stanic během 6 let)
 • Tvorba Jednotné železniční mapy v měřítku 1:1000
 • Převedení hotových jednotných železničních map do informačního systému MISYSWEB
 • Vyhotovení geometrických plánů (např. pro rozdělení drah a jiné potřeby správců pozemků)
 • Geodetické podklady Šatov-Znojmo (SUDOP Brno s. s r.o.)
 • Geodetické podklady Brno-Rapotice (SUDOP Brno s. s r.o.)
 • Geodetické podklady st.hr.-Šatov-Znojmo (SUDOP Brno s. s r.o.)
 • Geodetické podklady Zaječí-Hodonín (SUDOP Brno s. s r.o.)
 • Geodetické podklady Ostrava hl.n.-Ostrava Kunčice (SUDOP Brno s. s r.o.)
 • Geodetické podklady Frýdek-Místek-Český Těšín (MCO a.s. Olomouc)
 • Geodetické podklady Zábřeh-Šumperk (MCO a.s. Olomouc)
 • Zaměření Moravního mostu (MCO a.s. Olomouc)
 • Zaměření přejezdu Uničov-Troubelice (Signal Projekt s.r.o.)
 • Zaměření kolejiště žst.Uherský Ostroh (Signal Projekt s.r.o.)
 • Zaměření zhlaví žst.Ostrožská Nová Ves (Signal Projekt s.r.o.)
 • Zaměření přejezdů Holešov-Hlinsko p.H. (Signal Projekt s.r.o.)
 • Zajištění GPK Lanžhot-státní hranice ČR/SR (Subterra a.s.)
 • Zajištění GPK Grygov-Olomouc (ŽS Brno a.s.)
 • Zajištění GPK Třebovice-Rudoltice (ŽS Brno a.s.)
 • Zajištění GPK Štěpánov-Červenka (Ekohydro s.r.o.)
 • Zajištění GPK žst.Kunovice (Tomi-Remont,a.s.)
 • Zaměření kabelů žst.Rožná (AK signal Brno a.s.)
 • Zaměření kabelů žst.Kostelec na Hané (AK signal Bro a.s.)
 • Zaměření kabelů Suchdol n.O.-Budišov n.B. (Signalbau a.s. Přerov)
 • Zaměření kabelů žst.Luhačovice (Signalbau a.s. Přerov)
 • Zaměření kabelů Hranice město-Čerotín (Signalbau a.s. Přerov)
 • Sledování výškových posunů Svinov (ŽS Brno a.s.)
 • Komplexní pozemkové úpravy Bohdalice (Ing.Žďárský)
 • Komplexní pozemkové úpravy Čechyně (Ing.Žďárský)
 • Zaměření vrtů (TOZOS spol.s r.o.)
 • Vytýčení pozemku žst.Jihlava (ČMKS-Jihlavská lok.spol.)
 • Zaměření přejezdu km 30,741 Vlárský průsmyk-Kunovice (N.O.R.T.)
 • Zaměření přejezdu Tetčice (N.O.R.T.)
 • Zaměření GPK Třebovice-Rudoltice (Kolej Consult&servis)
 • Příprava zkušebního úseku v kol. č. 2 Uhersko Pardubice pro rychlostní zkoušky elektrických jednotek ř. 680 do rychlosti 230km/h. Měření stávajícího stavu, projekt úpravy na rychlost 230km/h, navádění podbíječky (ČD, a.s.)
 • Kontrolní měření zkušebního úseku pevné jízdní dráhy RHEDA 2000 v úseku Třebovice-Rudoltice km: 9,525-10,025 (Kolej Consult&servis)
 • Kontrolní měření osy koleje na koridorové stavbě Bohumín-Dětmarovice (SDC Olomouc)
 • Kontrolní měření PPK pro investora na stavbách SŽDC
 • Státní hranice SR – Bystřice nad Olší (Správa železnic, státní organizace)
 • Bystřice – Český Těšín (Správa železnic, státní organizace)
 • Rekonstrukce Střelenského tunelu (Správa železnic, státní organizace)
 • Rekonstrukce uzlu Přerov – 1. Stavba (Správa železnic, státní organizace)
 • Technologická měření PPK pro zhotovitele investičních akcí
 • Navádění automatických strojních podbíječek a následné kontrolní měření PPK s posouzením dle ČSN73 6360-2