Kontakty

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
611 43 Brno

e-mail: orbnosek@spravazeleznic.cz

 
Aparát  Kontakt
sekretariát ředitele orbnosek@spravazeleznic.cz
+420 972 621 009
úsek provozu infrastruktury orbnoprov@spravazeleznic.cz
+420 972 626 008
úsek řízení provozu orbnosekrp@spravazeleznic.cz
+420 972 625 575
úsek techniky orbnotech@spravazeleznic.cz
+420 972 626 079
personální oddělení orbnopers@spravazeleznic.cz
+420 972 626 010
úsek obchodních a správních činností orbnonosc@spravazeleznic.cz
+420 972 626 090
Odborné správy Kontakt
Správa elektrotechniky a energetiky orbnosee@spravazeleznic.cz
+420 972 626 050
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Brno orbnossztbno@spravazeleznic.cz
+420 972 626 040
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Jihlava orbnossztjhl@spravazeleznic.cz
+420 972 646 460
Správa mostů a tunelů orbnosmt@spravazeleznic.cz
+420 972 626 060
Správa pozemních staveb orbnospravaps@spravazeleznic.cz
+420 972 624 126
Správa tratí Brno orbnostbno@spravazeleznic.cz
+420 972 626 030
Správa tratí Jihlava orbnostjhl@spravazeleznic.cz
+420 972 646 485
Provozní obvody Kontakt
Provozní obvod Brno zstbnosek@spravazeleznic.cz
+420 972 624 593
Provozní obvod Břeclav zstbcvsek@spravazeleznic.cz
+420 972 632 535
Provozní obvod Jihlava zstjhlsek@spravazeleznic.cz
+420 972 646 155