O nás

Oblastní ředitelství Brno, organizační jednotka Správy železnic, státní organizace, zajišťuje provozuschopnost tratí (údržbu a opravy železniční dopravní cesty), správu movitého a nemovitého majetku, řízení železničního provozu a další činnosti související s předmětem podnikání Správy železnic, státní organizace, na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Mezi zařízení železniční dopravní cesty spravované Oblastním ředitelstvím Brno patří:

 

 • 1407,5 km tratí
 • 2410,5 km kolejí
 • 1169,5 km elektrifikováno
 • 1241 km v nezávislé trakci
 • 3034 výhybek
 • 1015 železničních mostů
 • 2261 propustků
 • 26 tunelů
 • 22 dalších mostních objektů a objektů mostům podobných
 • 21 mostních provizorií
 • 920 železničních přejezdů