Kontakty

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

epodatelnaorova@spravazeleznic.cz

Vedení Kontakt
Sekretariát ředitele orovasek@spravazeleznic.cz
+420 972 766 105
Úsek náměstka ředitele pro provoz infrastruktury orovaupn@spravazeleznic.cz
+420 972 766 802
Úsek náměstka ředitele pro techniku orovatu@spravazeleznic.cz
+420 972 766 701
Úsek náměstka ředitele pro řízení provozu orovasekrp@spravazeleznic.cz
+420 972 765 000
Úsek náměstka pro obchodní a správní činnosti orovanosc@spravazeleznic.cz        +420 972 766 120
Odborné správy Kontakt
Správa tratí orovast@spravazeleznic.cz
+420 972 766 333
Správa sděl. a zab. techniky orovasszt@spravazeleznic.cz
+420 972 766 425
Správa elektrotechniky a energetiky orovasee@spravazeleznic.cz
+420 972 766 510
Správa mostů a tunelů orovasmt@spravazeleznic.cz
+420 972 766 605
Správa pozemních staveb orovaspravaps@spravazeleznic.cz
+420 972 766 200
Provozní obvody Kontakt
Sekretariát provozního obvodu Ostrava zstovasek@spravazeleznic.cz
+420 972 762 112
Sekretariát provozního obvodu Český Těšín zstctssek@spravazeleznic.cz
+420 972 754 439