Kontakty

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23
326 00 Plzeň

Pracovní doba podatelny:             pondělí - čtvrtek: 7:00 - 15:00 hodin
                                                      pátek: 7:00 - 14:00 hodin

Elektronická adresa podatelny:    ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Aparát Kontakt
Sekretariát ředitele orplzsek@spravazeleznic.cz
+420 972 524 687
Úsek techniky orplztu@spravazeleznic.cz
+420 972 524 667
Úsek provozu infrastruktury orplzpu@spravazeleznic.cz
+420 
972 524 624
Úsek řízení provozu orplzsekrp@spravazeleznic.cz
+420 972 524 354
Úsek obchodních a správních činností orplznosc@spravazeleznic.cz
+420 
972 522 235
Odborné správy Kontakt
Správa tratí Plzeň orplzstplz@spravazeleznic.cz
+420 972 524 464
Správa tratí České Budějovice orplzstcbe@spravazeleznic.cz
+420 972 544 464
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky Plzeň orplzssztplz@spravazeleznic.cz
+420 972 524 484
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky České Budějovice orplzssztcbe@spravazeleznic.cz
+420 972 544 496
Správa elektrotechniky a energetiky orplzsee@spravazeleznic.cz
+420 972 524 462
Správa mostů a tunelů orplzsmt@spravazeleznic.cz
+420 972 524 137
Správa pozemních staveb orplzspravaps@spravazeleznic.cz
+420 972 522 553  
Provozní obvody Kontakt
Sekretariát provozního obvodu Plzeň zstplzsek@spravazeleznic.cz
+420 972 524 316
Sekretariát provozního obvodu České Budějovice zstcbesek@spravazeleznic.cz
+420 972 544 869
Sekretariát provozního obvodu Tábor zsttarsek@spravazeleznic.cz
+420 972 552 890