Datový model DTMŽ

Datový model DTMŽ je veden na odkaze:
Digitální technická mapa železnic - formát ŽXML - www.spravazeleznic.cz

Výměnný formát DTMŽ je veden na odkaze:
Digitální technická mapa železnic - formát ŽXML - www.spravazeleznic.cz

Standardy DTM kraje jsou spravovány na portále ČÚZK. Doplňující standardy krajů, které nevede na portále ČÚZK jsou vedeny na této stránce pro potřeby DTMŽ, včetně historizace všech standardů DTM kraje. Závaznost standardů DTM kraje je dána jejich poskytovateli, není-li stanoveno jinak.

Uvedené technické standardy DTMŽ jsou pro oblast pořizování dat pro DTMŽ vedené historizovaně a jsou závazné ve vazbě na smluvní vztahy nebo na dobu zadání prací, nejsou-li tyto práce upraveny smluvním vztahem, přitom v obou případech musí být dodržena ustanovení předpisu M20/MP014 týkající se závaznosti.

Tvorba a aktualizace technických standardů DTMŽ je průběžnou činností postihující potřeby DTMŽ a DTM krajů a projektu DTMŽ.

Pověřený zaměstnanec : Markéta Papaková, papakovam@spravazeleznic.cz; Jiří Röschl roschl@spravazeleznic.cz