O nás

Základní poslání Správy železničních informačních technologií je vytvářet a zajištovat ICT prostředí, ve kterém každý na Správě železnic dobře a bezpečně pracuje, a dále:

  • Komplexně zajišťovat pořizování, provoz a rozvoj informačních systémů a IS/ICT infrastruktury SŽ a zajišťovat s tím spojené IS/ICT služby pro všechny uživatele SŽ.  
  • Vykonávat roli hlavního architekta a řídit celopodnikovou architekturu informačních systémů a ICT infrastruktury SŽ.
  • Koordinovat a řídit požadavky a zadání na pořízení, vývoj, úpravy a změny, implementaci, přebírání a nasazování informačních systémů a technologií do provozu.
  • Zajišťovat kybernetickou bezpečnost v prostředí SŽ při respektování principů nezávislého auditu bezpečnosti. Metodicky řídit v SŽ oblast kybernetické bezpečnosti dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a systému řízení bezpečnosti informací.
  • Spravovat veškerá datová centra a technologické místnosti SŽ sloužící pro umístění a provoz IS/ICT, jejich kompletní vybavení a zajištění, servery, operační systémy a další systémový software, middleware, serverové platformy a jejich virtualizace, cloudové platformy a služby, vlastní nebo hybridní.
  • Spravovat a rozvíjet datová úložiště a zařízení a nástrojů pro ukládání, zálohování a obnovu dat a databázových nástrojů.
  • Spravovat a rozvíjet síťovou komunikační infrastrukturu včetně aktivních prvků sítě, koncových zařízení všech uživatelů, jejich nastavení  a konfigurace.
  • Plnit úkoly vyplývající ze zařazení do systému bezpečnosti provozování dráhy a systému bezpečnosti provozování drážní dopravy a při přípravě žádosti o vydání Osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy.