Přejít k obsahu

VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany

Připravovaná vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem a Drážďan propojí Českou republiku se zeměmi západní Evropy. Výrazně tím zrychlí nejen cestování do Německa, ale rovněž zlepší dopravní dostupnost do severních Čech. Rychlejší spojení do dalších částí regionu zajistí odbočná větev do Loun a Mostu, která je připravovaná v další fázi výstavby sítě VRT.

RS 4

Předpokládaná doba jízdy z Prahy do Drážďan se po dokončení vysokorychlostní tratě sníží na necelou hodinu. Realizace chystaného projektu se tak stane důležitým historickým milníkem v mezinárodní dopravě, protože umožní napojení České republiky na západoevropskou vysokorychlostní železniční síť.

VRT přispěje k rozvoji severních Čech

Trať je významná nejen z mezinárodního pohledu, ale může zásadním způsobem přispět k ekonomickému rozvoji severních Čech. Cestující na trase Praha – Ústí nad Labem stráví díky vysokorychlostní železnici ve vlaku pouze půl hodiny, což obyvatelům otevře dveře k novým pracovním i studijním příležitostem. Doplněním hlavního ramene o odbočnou větev do Mostu se výrazného zlepšení dopravní obslužnosti dočká nejen západní část Ústeckého kraje, ale i Karlovarský kraj. Pro tento úsek začneme již brzy připravovat samostatnou studii proveditelnosti.

Terminály vysokorychlostní železnice v Roudnici nad Labem a Ústí nad Labem

Na vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan se počítá se dvěma významnými terminály VRT, které budou hrát klíčovou roli při přestupu mezi dálkovými a regionálními vlaky i mezi ostatními prostředky veřejné a individuální dopravy. Na jihu Ústeckého kraje vznikne terminál Roudnice nad Labem VRT, který významně zvýší dostupnost rychlé dopravy i pro obyvatele okolních měst a obcí. V lokalitě stávajícího nádraží Ústí nad Labem západ by pak podle současných plánů měl vyrůst terminál Ústí nad Labem centrum.

Cestující se svezou rychlostí až 320 km/h

VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany se má skládat z technicky i provozně rozdílných částí. Úsek Praha – sjezd Litoměřice bude sloužit pouze pro osobní dopravu a cestující se na ní budou moci svézt expresy s rychlostí až 320 km/h. Zbývající úseky budou využity osobními i nákladními vlaky. Součástí trasy budou rovněž dva tunely: ve Středohorském tunelu je plánována maximální rychlost 250 km/h a v Krušnohorském tunelu až 230 km/h.

Zahájení stavby je naplánováno na rok 2027

Studie proveditelnosti pro úseky RS 4 z Prahy do Ústí nad Labem, respektive do Německa, byla schválena 22. 12. 2020 Centrální komisí Ministerstva dopravy (CKMD). Tímto krokem může příprava postoupit do další fáze. Výstavba prvního úseku VRT Podřipsko s délkou bezmála 60 km bude zahájena v roce 2027. Jednotlivé etapy budou realizovány v různém čase, s postupným vylepšováním železničního spojení z Prahy na sever Čech.

Studie proveditelnosti je ke stažení zde

Rozšířená dopravní technologie je ke stažení zde