Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze

Rekonstrukce železničního viaduktu z roku 1850 má za cíl zlepšení technického stavu mostních konstrukcí při zachování významné dopravní kulturní památky, navýšení maximální rychlosti ze 40 km/h na 60 km/h a nárůst propustnosti trati. Díky délce 1120 m se jedná o nejdelší český železniční most. V rámci stavby je vybourána a opětovně vystavěna řada mostních kleneb včetně výměny poškozených kamenů, zřizuje se nový železniční svršek i trakční vedení a stará mechanická zabezpečovací zařízení jsou nahrazena moderními elektronickými zabezpečovacími zařízeními. Antivibrační rohože a moderní výhybky nabízejí snížení hluku v okolí. Prostor pod klenbami je uvolněn pro zřízení kaváren, galerií či dalších kulturních prostor.

Základní přehled o stavební akci:

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: PDPS a DSPS.
  • Celkové investiční náklady: 2 mld. Kč.
  • Zpracovatel: Hochtief CZ a.s., Strabag a.s., Avers s.r.o. a  SUDOP Praha a.s.
  • SOD podepsána: 3/2017.
  • Dokončení projektu: 7/2021.
  • Termín stavby: 4/2017 – 5/2021.