Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem

Stavba "Rekonstrukce ŽST Bystřice pod Hostýnem“ spočívají v zajištění zvýšené bezpečnosti cestující veřejnosti včetně zajištění bezbariérových přístupů, ve zvýšení traťové rychlosti projíždějících vlaků, ve zvýšení bezpečnosti železničního provozu, v zajištění spolehlivého železničního provozu, v zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy a také ve splnění požadavků platné legislativy. Cílem stavby je také optimalizace prostor výpravní budovy tak, aby odpovídala požadavkům moderní vlakové dopravy.

Základní přehled o stavební akci:

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM: DUSP, PDPS.
  • Celkové investiční náklady: 598 mil. Kč.
  • Zpracovatel: MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
  • SOD podepsána: 3/2020.
  • Dokončení projektu: 11/2021.
  • Termín stavby: 8/2021 – 6/2026.

Společné datové prostředí:

  • Bentley ProjectWise.

Podrobný popis cílů BIM projektu:

  • V dokumentu: Rekonstrukce žst Bystřice pod Hostýnem.pdf

Files to download

Rekonstrukce žst Bystřice pod Hostýnem (299.2 kB) pdf