Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)

Cílem stavby je kompletní modernizace celostátní trati Plzeň hl. n. – Česká Kubice st. hr. zařazené do evropského železničního systému TEN-T jako součást globální sítě osobní i nákladní železniční dopravy v úseku Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo). Stavba je v souladu se schválenou variantou označenou jako 4e Studie proveditelnosti Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice. Modernizací železniční trati, mostních objektů, železničních stanic, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení, zřízením bezbariérových nástupišť a rekonstrukcí úrovňových přejezdů dojde ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a kapacity dráhy i zkrácení jízdní doby vlaků. Projekt bude spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).

Základní přehled o stavební akci

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM:  DSP a PDPS,
  • Celkové investiční náklady: 2 827 mil. Kč,
  • Zpracovatel: Metroprojekt Praha a.s.,
  • Předpoklad dokončení DSP: 01/2023.

Plnění procesu BIM

  • Projekční program: Bentley MicroStation,
  • Společné datové prostředí: Bentley ProjectWise.

Podrobný popis cílů BIM projektu

V dokumentu: Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN.pdf

Files to download

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN (352.7 kB) pdf