Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN v úseku Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)

Cílem stavby je kompletní modernizace celostátní trati Plzeň hl. n. – Česká Kubice st. hr. zařazené do evropského železničního systému TEN-T jako součást globální sítě osobní i nákladní železniční dopravy v úseku Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo). Stavba je v souladu se schválenou variantou označenou jako 4e Studie proveditelnosti Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice. Modernizací železniční trati, mostních objektů, železničních stanic, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení, zřízením bezbariérových nástupišť a rekonstrukcí úrovňových přejezdů dojde ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu a kapacity dráhy i zkrácení jízdní doby vlaků.

Základní přehled o stavební akci:

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM:  DSP a PDPS.
  • Celkové investiční náklady: 2,9 mld. Kč.
  • Zpracovatel: Metroprojekt Praha a.s.
  • SOD podepsána: 10/2021.
  • Předpoklad dokončení DSP: 7/2023.
  • Předpokládaný termín stavby: 11/2024 – 5/2026.


Společné datové prostředí:

  • Bentley ProjectWise.


Podrobný popis cílů BIM projektu:

  • V dokumentu: Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN.pdf

Files to download

Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN (352.7 kB) pdf