Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled

Cílem stavby " Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ je komplexní rekonstrukce stavbou dotčeného dvoukolejného traťového úseku Přibyslav (včetně) – Pohled (včetně). Rekonstrukcí dojde k uvedení úseku do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude minimálně vyhovovat požadovaným parametrům dosažení traťové třídy zatížení D4 a prostorové průchodnosti Z – GC. Zvýšení přepravní kapacity dráhy jakož i zvýšení bezpečnosti a informovanosti cestujících bude dosaženo především provedením rekonstrukce železničního spodku a svršku, mostních objektů vč. železničních nadjezdů, trakčního vedení a související železniční infrastruktury včetně traťového a staničního zabezpečovacího zařízení.

Základní přehled o stavební akci:

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM:  DSP a PDPS.
  • Celkové investiční náklady: 3 mld. Kč.
  • Zpracovatel: Sagasta, s.r.o.
  • SOD podepsána: 11/2020.
  • Předpokládaný termín stavby: 10/2023 – 4/2026.


Společné datové prostředí:

  • Autodesk BIM360.


Podrobný popis cílů BIM projektu:

  • V dokumentu: Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled.pdf

Files to download

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled (297.2 kB) pdf