Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.

Cílem stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl. n.“ je demolice stávajícího objektu osobního nádraží, novostavba úspornější výpravní budovy, která odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“, dále pak úprava okolí (pouze pozemky ve vlastnictví Správy železnic) – parkoviště, komunikace, zeleň apod. Hlavním cílem všech navrhovaných stavebních úprav, je s ohledem na požadavky veškerých norem a předpisů (zejména pro provoz dráhy), zajistit odpovídající komfortu pro cestující veřejnost, včetně OOSPO.

Základní přehled o stavební akci

  • Stupeň dokumentace v režimu BIM:  DUR, DSP a PDPS,
  • Celkové investiční náklady: 128 mil. Kč,
  • Zpracovatel: AFRY CZ, s.r.o.,
  • SOD podepsána: 2/2021,
  • Předpoklad dokončení projektu: 2/2022,
  • Dokončení realizace: 12/2023.

Podrobný popis cílů BIM projektu

V dokumentu: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav.pdf

Files to download

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav (352.3 kB) pdf