Možnost kratší pracovní doby

Máme mezi sebou zaměstnance, kteří studují nebo mají děti. Pro tyto kolegy bývá sladění osobního a pracovního života doslova náročnou disciplínou. Pokud je to možné, umožňujeme jim kratší pracovní dobu. Dalším benefitem, který míří na rodiče s dětmi, jsou příspěvky na tábory dětí a mládeže

foto