Seznam kontaktních osob oblastních ředitelství Správy železnic pro spolupráci s Policií České republiky

Podrobnou mapu územní působnosti jednotlivých oblastních ředitelství (OŘ) naleznete zde.

OJ Správy železnic Jméno
a příjmení
Telefon Služební mobil E-mail
OŘ Ostrava Lýdie Vatterová 972 766 133 602 134 417 Vatterova@spravazeleznic.cz
OŘ Ústí nad Labem Dana Kovářová 972 424 235   Kovarova@spravazeleznic.cz
OŘ Praha Petr Votoček 972 224 803   VotocekP@spravazeleznic.cz
OŘ Plzeň Lenka Rojíková 972 522 054 702 172 183 Rojikova@spravazeleznic.cz
OŘ Brno Jana Šimonová 972 626 074   Simonova@spravazeleznic.cz
OŘ Hradec Králové Ing. Jindřich Červený 972 341 606   orhkrsek@spravazeleznic.cz