Přejít k obsahu

Podatelna

Správa železnic, státní organizace
 

  • adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat


Podatelna generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1

Aktuální úřední hodiny podatelny:

Pondělí 7:30–16:00    
Úterý 7:30–16:00    
Středa 7:30–16:00    
Čtvrtek 7:30–16:00    
Pátek 7:30–14:30    
Sobota zavřeno
Neděle zavřeno
  • elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty

epodatelna@spravazeleznic.cz

  • identifikátor datové schránky

uccchjm

  • další možnosti elektronické komunikace

kontaktní formulář

  • přehled dalších datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických, popřípadě jiných parametrů

PDF, verze 1.7 a vyšší,
PDF/A, ISO 19005,
TXT,
RTF,
DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,
XLS/XLSX,
ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

  • přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

  • způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem (dále jen škodlivý kód)

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) nebo obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Správou železnic, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

  • důsledky vad dokumentů

Pokud podatelna zjistí, že doručený dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není v datovém formátu, ve kterém Správa žekleznic přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém Správa železnic přijímá dokumenty v digitální podobě a je-li podatelna schopna určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se podatelně vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, podatelna dokument dále nezpracovává. Není-li podatelna schopna určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný a kontaktní údaje odesílatele, dokument dále nezpracovává.


Další kontakty:

Recepce: +420 222 335 711 (v pracovní době Po-Pá)

Kontakt pro oznámení korupce: korupce@spravazeleznic.cz

Ostraha: ostraha@spravazeleznic.cz